THE UPCYCLE is in 2012 ontstaan toen wij er achter kwamen dat er grote hoeveelheden fietsen via de fietsdepots op de afvalberg belanden (alleen al in Amsterdam zijn dit er jaarlijks 40.000). We zagen ook in dat afval een bron van creativiteit is, het ontwerpen van producten met een afvalstroom als basis heeft nieuwe dimensies in bestaande ontwerpprocessen gegeven.

We zijn ervan overtuigd dat afvalstromen beter benut moeten worden. Wij helpen en stimuleren mensen om anders naar afval te kijken en bij te dragen aan een circulaire samenleving.

Met ons bedrijf hebben we één hoofddoel: We willen 100% van het fietsafval in Nederland op een slimme en economisch rendabele manier hergebruiken. We gebruiken de frames (en sommige andere onderdelen) om weer fietsen van te bouwen, wat overblijft proberen we op te nemen in andere creatieve en unieke producten.