THE UPCYCLE streeft ernaar om 100% van het fietsenafval in Nederland (creatief) te hergebruiken. Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse maak-industrie weer een opleving moet krijgen, want met alleen kennis kun je geen circulaire samenleving bouwen. We zijn dan ook heel er blij met onze huidige partners die hier ook in geloven, door middel van leer-werk trajecten proberen we mensen de waarde van afvalstromen en verschillende productietechnieken bij te brengen.

Stichting Stunt richt zich sinds haar oprichting in 2006 op het begeleiden van jongeren en volwassenen die door welke omstandigheden dan ook zijn aangewezen op een uitkering. De begeleiding richt zich primair op het vinden van werk, op korte of langere termijn. Afhankelijkheid is het slechtste wat je als mens kan overkomen. Zelf in je levensonderhoud voorzien moet de drijfveer van elke deelnemer zijn. En als dat om welke reden niet haalbaar is dan vinden we dat je iets terug moet doen voor je uitkering. Dan ga je je richten op het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie. Gewoon door je talenten voor anderen in te zetten.

THE UPCYCLE wil een wereld creëren waarbij de waarde van materialen door iedereen wordt begrepen. Elk product om ons heen is tot stand gekomen door er energie en geld in te stoppen. Helaas gaat geen enkel product voor eeuwig mee, maar door de materialen opnieuw en efficiënt te gebruiken, kunnen we de waarde die er in is gestopt behouden. Door elk materiaal -dus ook afval- als grondstof te zien voor techniek of natuur, zijn we ervan overtuigd dat we een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een circulaire samenleving.

Privacy Voorkeuren

Necessary

Advertising

Analytics

Other