Media

Wil je meer informatie over THE UPCYCLE of afbeeldingen van onze producten, neem dan contact met ons op!

Wholesales

Wil jij onze producten in jullie winkel of webshop neem dan contact op met pieter@theupcycle.nl

Projects

Wij maken alles van fietsen. Heb jij een idee voor een gaaf product of wil jij dat wij iets speciaal maken voor jou? Neem dan contact met ons op info@theupcycle.nl.

Bike donation

Heb jij een fiets die het niet meer doet en jij bent het repareren beu maar gun je het een tweede leven?  Doneer het aan ons! Onze werkplaats is op de Dukdalfweg 53A in Amsterdam.

Laat van te voren weten dat je langs komt en stuur een foto  naar  info@theupcycle.nl

Algemene voorwaarden cadeau bon

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door The Upcycle.nl.("The Upcycle Storel") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een The Upcycle.nl cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Upcycle.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door The Upcycle.nl en door The Upcycle.nl aangewezen derde partijen.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan The Upcycle.nl te worden verstrekt. The Upcycle.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door The Upcycle.nl of een door The Upcycle.nl aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan The Upcycle.nl te overleggen.

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vul je de exacte code in.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door The Upcycle.nl en/of door The Upcycle.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.The Upcycle.nl.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, contact, iDEAL of Maestro.

9. In geval The Upcycle.nl op basis van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.

10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

14. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

15. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. The Upcycle.nl zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - THE UPCYCLE
ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.theupcycle.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst; 1.2 Onderneming: The Upcycle en www.theupcycle.nl en The Upcycle Store zijn handelsnamen van The Upcycle KvK 54257514, BTW nr. NL8512.30.945.B01 Dit bestaat uit een winkel die online en fysiek duurzame artikelen verkoopt; 1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand of fysiek aangaat met de ondernemer; 1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op tussen The Upcycle en de consument.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Upcycle en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onderneming en de consument; 2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.theupcycle.nl en de The Upcycle Store (dollebegijnensteeg 5a,1012HD Amsterdam) zijn deze voorwaarden steeds van toepassing; 2.3 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website of in de winkel ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard; 2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Upcycle erkend.
ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN 3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Upcycle. The Upcycle is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
ARTIKEL 4. PRIJZEN 4.1 Alle aanbiedingen van The Upcycle zijn vrijblijvend. The Upcycle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is; 4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website of in de winkel gecommuniceerd; 4.3 The Upcycle kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
ARTIKEL 5. BETALINGEN Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. 5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-
/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten; 5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal; 5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend; 5.1.3 Mollie is alternatief voor online betaling. U via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een Paypal betaling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Mollie (https://www.mollie.com/nl/terms); 5.1.4 Fysieke bestellingen in de winkel kunnen betaald worden per pin, via het Izettle systeem. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er kan ook contant worden afgerekend. In beide gevallen krijgt de consument een digitale bon toegestuurd. De email adressen die worden ingevoerd, zal niet aan derden worden gegeven. 5.1.5 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van The Upcycle onmiddellijk opeisbaar; 5.1.6 Indien The Upcycle haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien The Upcycle kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.
ARTIKEL 6. LEVERING 6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Alle geprijsde producten in de winkel zijn voor de handel bestemd en direct leverbaar. 6.2 The Upcycle streeft ernaar alle online bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd; 6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien; 6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken; 6.5 Levering in gedeelten is toegestaan; 6.6 Aan de leveringsplicht van The Upcycle zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden; 6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument; 6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid. Veel van de onderdelen van producten bestaan uit herbruikte/gercyclde materialen. Hierdoor zijn alle producten unieke exemplaren. 6.9 The Upcycle is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan The Upcycle op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.
ARTIKEL 8. RETOURNEREN/RUILEN VAN ARTIKELEN 8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen in de winkel; 8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de The Upcycle retourneren, conform de door de The Upcycle verstrekte redelijke en duidelijke instructies; 8.3 The Upcycle accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd; 8.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en); 8.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 30 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.
ARTIKEL 9. KLACHTEN Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling 9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@theupcycle.nl. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@theupcycle.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 10.1 Iedere aansprakelijkheid van The Upcycle, van personeel en producten van The Upcycle voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is The Upcycle aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 10.2 The Upcycle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van The Upcycle.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van The Upcycle jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan The Upcycle verschuldigd is. 10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en The Upcycle, dan wel tussen The Upcycle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en The Upcycle, is The Upcycle niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van The Upcycle.
ARTIKEL 11. OVERMACHT 11.1 The Upcycle heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Upcycle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Upcycle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ARTIKEL 12. INTELECTUEEL EIGENDOM 12.1 De verkoper is in het bezit van een Creative Commons licentie, dit geeft de verkoper behoud van hun auteursrecht, terwijl het anderen toestaat om werken te kopiëren, distribueren en op andere manieren te gebruiken, voor niet commerciële doeleinden. De “Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen CC BY-NC-SA”-licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken
onder identieke voorwaarden worden verspreid. De volledige licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode. 12.2 Met inachtneming van en niettegenstaande het bepaalde in artikel “Intellectuele eigendom” van deze voorwaarden, berust de eigendom van de te leveren producten bij verkoper en gaat deze eigendom op koper over na volledige voldoening door koper van al hetgeen verkoper als tegenprestatie krachtens de overeenkomst voor geleverde producten, alsmede wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. 12.3 Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te vervreemden of aan derden enig beperkt recht daarop te verlenen. De producten mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een derde. Het is koper slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van verkoper op de hoogte stellen. 12.4 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichting tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen The Upcycle en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.